Εκτελωνισμός Αυτοκινήτου

 
Εκτελωνισμός Αυτοκινήτου
Ταλίπης Απόστολος | Εύοσμος - Θεσσαλονίκη
 

Η εταιρεία ΤΑΛΙΠΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ σας ενημερώνει λεπτομερώς για την πλήρη διαδικασία εκτελωνισμού και φορολόγησης του αυτοκινήτου σας. Είμαστε δίπλα σας σε κάθε βήμα σας και σε όποια απορία και αν έχετε με τον εκτελωνισμό του αυτοκινήτου που έχετε επιλέξει. Αναλαμβάνουμε να σας ενημερώσουμε άμεσα για το ακριβές κόστος και να διεκπεραιώσουμε όλες τις απαραίτητες διαδικασίες για την εισαγωγή στην χωρά μας. 

Η φορολογία αυτοκινήτων και λοιπών οχημάτων ακολουθεί την εξής διαδικασία:
Υποβολή Δήλωσης Άφιξης Οχήματος (Δ.Α.Ο)
Υποβολή Ειδικής Δήλωσης / Διασάφησης Εισαγωγής
Βεβαίωση και Καταβολή Φορολογικών Επιβαρύνσεων
Έκδοση Πιστοποιητικού Ταξινόμησης

Δίνοντάς μας το μοντέλο, τον κωδικός έγκρισης τύπου για κατάταξη euro, το έτος πρώτης κυκλοφορίας, τα διανυθέντα χιλιόμετρα, τους ρύπους g/km και την ημερομηνία πρώτης κυκλοφορίας μπορούμε να προβούμε σε μια προκοστολόγηση της διαδικασίας.

 

 

Επικοινωνήστε μαζί μας
για να σας ενημερώσουμε για το ακριβές κόστος και να διεκπεραιώσουμε 
όλες τις απαραίτητες διαδικασίες για την εισαγωγή στην χωρά μας.